GEZond Leiden | Welkom

Om de samenwerking tussen diverse zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten soepel te laten verlopen voor chronisch zieken is Stichting GEZond Leiden opgericht. Dit wil zeggen dat de zorgverleners gezamenlijk zorgprogramma’s maken, de zorg op elkaar afstemmen, een taakverdeling maken (wie doet wat voor deze patiënten), aan elkaar rapporteren en de zorg (samen met de patiënt) evalueren. Doordat de zorg zo op elkaar afgestemd is, is de kwaliteit beter, kunnen de kosten binnen de perken blijven en ervaart de patiënt dat er goed voor hem of haar gezorgd wordt. Er wordt gestreefd naar afstemming met het ziekenhuis, zodat voor zaken die ook in de eerste lijn afgehandeld kunnen worden de patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft.


Stichting GEZond Leiden heeft voor de volgende groepen patiënten zorgprogramma’s gemaakt: diabetes mellitus, type II (ouderdomssuikerziekte), hart en vaatziekten, Astma en COPD (patiënten met chronische luchtwegaandoeningen).Ook voor kwetsbare ouderen wordt intensief samengewerkt en worden de taken verdeeld en op elkaar afgestemd.

Er wordt ook steeds meer wijkgericht gewerkt door GEZond Leiden. Dat wil zeggen dat gekeken wordt waar de behoeften en problemen van de bewoners van de wijk liggen en dat daar oplossingen voor gezocht worden samen met wijkteam, jeugd en gezinsteam en wijkinitiatieven op welzijnsvlak.