Wijksamenwerkingsverband (WSV) Gezond Leiden

Wijksamenwerkingsverband (WSV) Gezond Leiden is een organisatie die ondersteunt bij het samenwerken tussen zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten. Naast samenwerking tussen zorgverleners, is er aandacht voor wijkgericht werken. Met partijen die in de wijk een sleutelrol spelen zijn er formele en informele contacten. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar kennen en elkaar weten te vinden. Waar mogelijk kunnen we met elkaar optrekken en elkaar ondersteunen om behoeften en problemen van de bewoners in de wijk in kaart te brengen en hiervoor activiteiten en oplossingen voor te vinden. Voorbeelden van enkele partijen waarmee contacten bestaan, zijn onder andere het sociaal wijkteam (SWT), het jeugd- en gezinsteam, de Gemeente Leiden en wijkinitiatieven.

Naast aandacht voor wijkgerichte contacten, ondersteunt WSV Gezond Leiden de samenwerking tussen aangesloten zorgverleners. Dit heeft tot doel de zorg goed zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Door de zorg goed op elkaar af te stemmen, streven we ernaar om de juiste zorg, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te verlenen.

De zorgverleners die zijn aangesloten bij WSV Gezond Leiden volgen hiervoor de volgende zorgprogramma’s: diabetes mellitus type II, hart- en vaatziekten en Astma en COPD (patiënten met chronische luchtwegaandoeningen). Ook voor kwetsbare ouderen wordt intensief samengewerkt. Het meest recente zorgprogramma dat is uitgerold, is het zorgprogramma ‘Angst- en Stemmingsstoornissen’.