Binnen het WSV hebben wij onderzocht welke vormen van patiënten participatie er zijn. Om te beginnen hebben wij gekozen voor “het ronde tafelgesprek”. Hierin bespreken we met een groep van vijf à zes patiënten onderwerpen die te maken hebben met de samenwerking tussen zorgverleners en andere organisaties in de wijk. De patiënten hebben hierin een adviserende rol. Het eerste ronde tafel gesprek zal gaan over onze nieuwe website. De ronde tafel gesprekken vinden plaats in het gezondheidscentrum onder het genot van een lichte maaltijd.

Als je hierin geïnteresseerd bent, dan kun je je aanmelden bij wijkcoördinator Petra de Jong via haar e-mail: pdejong@gezondleiden.nl. Geïnteresseerden ontvangen na aanmelding een brief met meer informatie over hun rol als participant.