De zorgverleners die aangesloten zijn bij GEZond Leiden doen hun best de samenwerking onderling en de zorg aan de patiënt zo goed mogelijk te regelen. Heeft u toch klachten of verbeterpunten over de manier waarop de zorgverleners samenwerken dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg. U kunt dit bespreken met de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent. Of u kunt het onderstaande klachtenformulier in te vullen of een email te sturen naar: klachten@gezondleiden.nl

Uiteraard kunt u ook een brief schrijven. Bij klachten zullen we in goed overleg een oplossing zoeken. U ontvangt in ieder geval binnen twee maanden een reactie.

  Uw gegevens

  (degene die de klacht indient)

  Uw geslacht

  Gegevens van de patiënt

  (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

  Aard van de klacht

  De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk):