In Gezondheidscentrum Leiden werken wij, de 4 huisartsenpraktijken, Haven apotheek, Centraal Apotheek, fysiotherapiepraktijk SMC en diëtistenpraktijk Goldsmith, intensief met elkaar samen om de zorg rondom Diabetes Mellitus type 2 te verbeteren. Om dit te realiseren hebben wij gezamenlijk het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 ontwikkeld. Met dit zorgprogramma willen wij de zorg beter op elkaar aan laten sluiten maar vooral ook beter met u samenwerken. Naast het geven van duidelijke informatie over uw ziekte, het in kaart brengen van uw algehele conditie ligt de focus vooral op wat u belangrijk vind in relatie met uw ziekte Diabetes Mellitus type. Gezondheidscentrum Leiden biedt u deze multidisciplinaire zorg in directe samenwerking met uw zorgverzekeraar.

Het zorgprogramma omvat onder andere:

 • Driemaandelijkse en jaarlijkse controle.
 • Multidisciplinair overleg (MDO).

Hoe gaat het in zijn werk?

De huisarts bespreekt met u de klachten die kunnen wijzen op diabetes en zal verder onderzoek verrichten.
Als de diagnose diabetes is gesteld wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner Huisarts (POH) die de behandeling voortzet.
Er wordt hierbij gewerkt met een individueel zorgplan.

Er zijn verschillende redenen om diabetes te behandelen namelijk:

 • Het zo normaal mogelijk houden van uw bloedglucosewaarde om complicaties op langere termijn te voorkomen.
 • Het bereiken of behouden van een gezond gewicht.
 • Het verlagen of laag houden van het cholesterolgehalte van uw bloed.
 • Het verlagen of laag houden van uw bloeddruk.

Om deze doelen te bereiken stelt u samen met de POH een behandelplan op met adviezen. Indien nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven en krijgt u advies over lichaamsbeweging en voeding.

De praktijkondersteuner huisarts (poh)

In Huisartsencentrum Leiden werken twee praktijkondersteuners huisarts somatiek.
Zij zijn opgeleid u te behandelen en u met uw individueel zorgplan te begeleiden.

Zij geven o.a. adviezen en voorlichting over:

 • Wat diabetes mellitus type 2 is en hoe het ontstaat
 • Het doel van de behandeling
 • Het belang van controle
 • Voeding en beweging
 • De insulinebehandeling, indien van toepassing.

Wij hopen u inzichten te geven zodat u de juiste keuzes kunt maken op verschillende gebieden van uw leefstijl.
Hierdoor kunt u het risico op mogelijke complicaties verkleinen of op tijd signaleren.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Periodiek bespreken de praktijkondersteuner, huisarts, apotheker, fysiotherapeut en diëtiste gezamenlijk zo nodig de voortgang van uw individueel behandelplan en geven we, waar nodig, adviezen op de verschillende gebieden. Deze adviezen worden via de praktijkondersteuner aan u terug gekoppeld.

Wat doet de apotheek voor u?

Diabetes kan veel nare klachten veroorzaken. Daarom is het erg belangrijk om medicijnen hiervoor te krijgen en ook goed te gebruiken. Daarbij speelt de apotheek een grote rol. De huisarts schrijft uw medicijnen uit die in de apotheek gecontroleerd worden op een aantal punten. Er wordt gekeken of het volgens de richtlijnen voorgeschreven wordt en of het samen gaat met uw eventuele andere medicijnen. Als u de medicijnen van ons krijgt, krijgt u altijd uitleg hierover. De apotheker of de apothekersassitente vertelt u waarvoor u het medicijn gaat gebruiken, wat het doet, of er bijzonderheden zijn waar u rekening mee kunt houden, de dosering en wat de meest voorkomende bijwerkingen zijn. Hierbij hoort de instructie over de hulpmiddelen die verstrekt worden. U moet hierbij denken aan de insulinepen, bloedsuikermeter, teststrips, bloedprikapparaten met lancetten en de naaldencontainer. De uitleg die u krijgt, zal de eerste en tweede keer uitgebreider zijn dan de keren daarop. Ook kan uw bloedsuikermeter een keer per jaar in de apotheek worden gecontroleerd. Uw apotheker kan u alleen maar ondersteunen in het gebruik van deze hulpmiddelen, als uw zorgverzekeraar een contract voor de diabeteshulpmiddelen heeft afgesloten met ons.

Maar ook als u uw medicijnen al jaren gebruikt kan het voorkomen dat u vragen heeft. Indien u vragen heeft over de werking of de bijwerkingen van uw medicijnen, dan kunt u ook bij ons terecht. Er kan dan gekeken worden of bijvoorbeeld de klachten die u ervaart door de medicijnen komen. Vaak komt het voor dat bijwerkingen overgaan of opgelost kunnen worden. De klachten zouden natuurlijk ook een totaal andere oorzaak kunnen hebben. De apotheker kan dit voor u uitzoeken.

Naast de begeleiding wordt voor elke verstrekking gecontroleerd of uw medicijnen samen gebruikt mogen worden. Dit heet medicatiebewaking. Mocht een medicijn niet samen kunnen met de andere medicijnen die u al gebruikt, nemen wij zo nodig contact op met de arts.

Roken zorgt voor een hoger risico op hart- en vaatziekten net als op diabetes. In de apotheek kunt u nicotinevervangende middelen kopen die u kunnen helpen bij het stoppen met roken. Wij kunnen u advies geven over het gebruik van deze middelen. Bovendien kunnen wij u adviseren over therapietrouw. De apotheek kan een overzicht van uw medicijnen uitprinten. Hierin staan alle gegevens over uw medicatie en over andere zaken zoals allergieen. Handig als u naar de dokter of apotheek moet op uw reisbestemming. Moet u medicijnen gebruiken tijdens het vasten? Soms is het mogelijk de vorm, de dosis of de tijd waarop u het medicijn moet innemen aan te passen aan het vasten.

Wat doet de fysiotherapeut voor u?

Mogelijk bent u recentelijk of al langer geleden gediagnosticeerd met Diabetes Mellitus type II.
Helaas is deze aandoening tot op heden niet te genezen, maar gelukkig is er wel erg goed met de ziekte te leven.
De behandeling bestaat grotendeels uit het aanpassen van uw leefstijl.
Regelmatig bewegen en gezond eten vormen daarbij de kern van de behandeling. Bij het stukje bewegen wil het Sport Medisch Centrum Rijnland u graag van dienst zijn.

Daarom heeft het SMC Rijnland een beweegprogramma speciaal voor mensen met diabetes gemaakt. Het doel van dit programma is om een verandering in uw gedrag te bewerkstelligen.
Het programma houdt in dat u gedurende drie maanden, 2 maal per week een uur komt sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Deze fysiotherapeut is specifiek opgeleid om de begeleiding aan diabetici te mogen bieden.

Het programma start met een korte presentatie over wat Diabetes Mellitus type II is en wat u kunt verwachten. Gedurende het programma wordt uw lichamelijke welzijn op vaste momenten bijgehouden. Zowel aan het begin, tussentijds en aan het eind van het programma worden uw gewicht, lengte, BMI, bloeddruk en conditie gemeten. Zo kunnen we zien of u vooruit gaat.
Tevens wordt iedere keer dat u komt sporten zowel vóór als na het sporten, uw bloedsuikerwaarde gemeten. Op deze manier kunnen we bepalen of het op dat moment verantwoord is om te gaan bewegen.

De praktijk leert dat diabetici die starten met regelmatig sporten, zich na twee tot drie maanden veel fitter voelen. Het gewicht, en daarmee de BMI, daalt, het uithoudingsvermogen neemt toe.
Door regelmatig te bewegen daalt doorgaans ook de gemiddelde bloedsuikerwaarde, waardoor diabetici minder medicatie nodig hebben. Wilt u meer informatie over het beweegprogramma van SMC Rijnland? Loopt u dan eens binnen in het gezondheidscentrum.
U kunt ons ook altijd telefonisch bereiken op 071-341 13 12.

Hoeveel beweegt u?
http://www.30minutenbewegen.nl/home-ik-wil-bewegen/test-u-zelf/beweegtest.html

Een ervaringsdeskundige aan het woord:
https://www.diabetesfonds.nl/leven-met-diabetes/verhaal/door-regelmatig-bewegen-is-rutger-van-de-medicijnen-af

Wat doet de dietiste voor u?

De diëtist

Wanneer uw bloedsuikers zijn gestoord of wanneer de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld, wordt begeleiding door de diëtist met u besproken.
Het is niet altijd nodig om een dieettraject in te gaan, maar de diëtist kan u goed helpen meer inzicht te krijgen hoe de relatie tussen eten en het bloedsuikerverloop is.
Wat kunt u bij de diëtist verwachten:

 • U krijgt meer inzicht in de relatie tussen voeding en het bloedsuiker(verloop)
 • U krijgt meer inzicht in hoe u via voeding een positief effect kunt uitoefenen op uw bloedsuiker
 • U leert wat u in verschillende situaties het beste kunt eten
 • U weet wat u moet doen wanneer u een hypoglycaemie heeft
 • U leert meer over voeding in relatie tot (diabetes) medicatie
 • U leert meer over voeding in combinatie met beweging

Wanneer er sprake is van overgewicht, bekijken wij met elkaar naar mogelijkheden om een gewenst gewicht te kunnen bereiken

Verdere informatie
Hebt u behoefte aan verdere informatie over voeding en Diabetes mellitus dan kunt u terecht op:

www.voedingscentrum.nl
https://www.mlds.nl/home-hoe-gezond-is-jouw-buik/

Wat is diabetes?

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de bloedsuikerspiegel verhoogd is. Bij mensen met diabetes lukt het het lichaam niet om de bloedsuiker (bloedglucose) stabiel te houden. Het gaat hierbij om diabetes mellitus type 2.

Hoe herken ik Diabetes

Diabetes is niet altijd makkelijk te herkennen, maar de volgende symptomen kunnen duiden op diabetes.
Ga altijd naar de huisarts wanneer u last hebt van een of meerdere van onderstaande klachten:

 • Veel dorst hebben
 • Vaak moeten plassen
 • Een droge mond hebben
 • Heel moe voelen
 • Last hebben van oogontsteking of wazig zien
 • Vaak last hebben van schimmelinfectie of urineweginfectie

Meer informatie

Hebt u behoefte aan verdere informatie over Diabetes mellitus dan kunt u terecht op website: www.dvn.nl

Zie ook:

http://thuisarts.nl/diabetes-mellitus-type-2

http://www.apotheek.nl/klachten-ziektes/diabetes-mellitus