Wie zijn wij?

Het bestuur van Wijksamenwerkingsverband Gezond Leiden wordt vertegenwoordigd door verschillende disciplines: een huisarts, een fysiotherapeut, een apotheker en een diëtist. Bij hun bestuurswerk worden ze ondersteund door de wijkcoördinator.

Met elkaar wordt actief gemonitord wat er in de wijk gebeurt. Aansluiting wordt gezocht met partners in de wijk, waaronder bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, het Sociaal Wijkteam, sportaanbieders, de Gemeente en sleutelfiguren die een rol in de wijk spelen. Belangrijk is om te weten wat elkaars krachten zijn, welk aanbod er al bestaat voor wijkbewoners, waar we elkaar kunnen versterken, aanvullen en met elkaar optrekken. Dit betekent dus dat bestuursleden met regelmaat in de wijk te vinden zijn en partners met regelmaat in het Gezondheidscentrum!

Verder probeert het bestuur zorgverleners te ondersteunen bij het samenwerken. Dit doen zij onder andere door het organiseren van gezamenlijk (multidisciplinair) overleg, het houden van inhoudelijke bijeenkomsten (zoals een lunch) en het in de gaten houden van goede communicatiemogelijkheden tussen diverse zorgverleners. Omdat de bestuursleden ook allen zorgverleners zijn, fungeren zij als een praktische schakel binnen de organisatie.

De zorgverzekeraars geven financiële steun aan het initiatief om samenwerken en wijkgericht werken mede mogelijk te maken. Zij zien een goede samenwerking in de zorg als een manier om de kwaliteit van de zorg op een hoger peil te brengen.