Nederland verandert in een snel tempo. Dit geldt uiteraard ook voor de gezondheidszorg. Het enige verschil is dat de gezondheidszorg om mensenlevens draait in plaats van producten. Het gaat om kwaliteit van leven en behoud van gezondheid, het meest kostbare bezit van de mens.

Wij streven ernaar om hier voor onze wijkbewoners een bijdrage aan te leveren. Dit doen wij door elkaar actief op te zoeken en van elkaar te leren. Wij vullen elkaar aan en zijn, voor zover mogelijk, van elkaars aanbod op de hoogte. De lijntjes zijn zo kort mogelijk.

Onze visie daarbij is dat:

De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment en

door de juiste zorgverlener of aanbieder plaatsvindt.