Samen zorgen voor de patiënt

Met partijen die in de wijk een sleutelrol spelen zijn er formele en informele contacten. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar kennen … Lees meer

Zorgprogramma Astma

Astma Astma is een chronische longziekte die zich kenmerkt door aanvalsgewijze benauwdheid. Vaak komt astma in bepaalde families voor en is er … Lees meer

Zorgprogramma COPD

In Gezondheidscentrum Leiden werken wij, de 4 huisartsenpraktijken, Haven Apotheek, Centraal Apotheek, SMC Rijnland Fysiotherapie en diëtistenpraktijk Goldsmith, intensief met elkaar samen … Lees meer

Zorgprogramma preventie hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten Preventie van hart- en vaatziekten richt zich voornamelijk op het voorkomen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een hartinfarct, een … Lees meer

Zorgprogramma Diabetes type 2

In Gezondheidscentrum Leiden werken wij, de 4 huisartsenpraktijken, Haven apotheek, Centraal Apotheek, fysiotherapiepraktijk SMC en diëtistenpraktijk Goldsmith, intensief met elkaar samen om … Lees meer