Wat is AA

Anonieme Alcoholisten Nederland, afgekort AA, is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk hun gemeenschappelijke probleem willen oplossen. Door ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen helpen de leden van AA Nederland zichzelf en elkaar om te stoppen met het drinken van alcohol.

Locaties van de bijeenkomsten

Bekijk waar en wanneer de bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten worden gehouden. AA Nederland organiseert zowel fysieke als online meetings. Deze zijn in principe besloten, maar er worden van tijd tot tijd ook open bijeenkomsten georganiseerd. Bovendien is er een digitale koffiekamer, die altijd open is.

https://aa-nederland.nl/adressen-aa-nederlandstalige-groepen/