Het AutismeNetwerk Zuid-Holland Noord en Midden Holland is een netwerk dat bestaat uit aangesloten organisaties, ervaringsdeskundigen & professionals die zich bezig houden met de vragen die kunnen ontstaan door autisme.

Ons hoofddoel is om verbinding te leggen tussen de verschillende professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme. Door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, draagt ons netwerk een steentje bij aan participatie, emancipatie, betere zorg, onderwijs en overig aanbod voor mensen met autisme. Onze zijtak is het delen van kennis met (ouders/verzorgers, partners van) autisten.