Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten. Dit is de reden dat het Netwerk Dementie Zuid-Holland Noord de website Wegwijzerdementiezhn.nl heeft ontwikkeld.

De website geeft informatie over de zes verschillende fases van dementie en over het lokale aanbod in de 13 gemeenten die onder het werkgebied van het Netwerk Dementie Zuid-Holland Noord vallen. Omdat het lastig is om informatie actueel te houden, is ervoor gekozen om bij de inhoudelijke informatie zoveel mogelijk door te verwijzen naar informatie op al bestaande websites over dementie. We hebben dit wel gedaan op een manier waarop je zo min mogelijk hoeft te zoeken en zo snel mogelijk bij de informatie terecht komt waarnaar je op zoek bent.